Share code

Loại bỏ hiển thị Content AI Rank Math trong wordpress

Để loại bỏ Content AI Rankmath bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php của bạn là được nhé !

add_filter('rank_math/researches/tests', function ($tests, $type) {
    unset($tests['hasContentAI']);
    return $tests;
}, 10, 2);