Share code Tài liệu hướng dẫn Theme wordpress Woocommerce

Khám phá tài nguyên dành cho anh em coder

Hôm nay mình tổng hợp lại những link cũng như nguồn mà mình thường hay tham khảo để nâng cao kiến thức lập trình, nâng cao chuyên môn trong công việc, bổ sung thêm UX UI làm đẹp cho website, và các trick hay ho của website . Có rất nhiều tài nguyên, công cụ hữu ích lắm, hi vọng nó sẽ có ích cho các bạn trong công việc cũng như học tập. Cùng khám phá sơ qua nào anh em. Lưu lại tham khảo nhé anh em !

Tai nguyen cho coder

Công cụ code online hayho

 • Visual Studio Code
 • Webstorm
 • Brackets
 • codepen.io
 • codesandbox

Các nguồn để học HTML

 • MDN(Mozilla Development Network)
 • W3schools
 • F8(fullstack.edu.vn)

Các nguồn để học CSS

 • MDN
 • W3schools
 • F8
 • Ishadeed
 • CSS-Tricks

Các nguồn để học Javascript

 • MDN
 • F8
 • You don’t know JS
 • Eloquent Javascript
 • Head first Javascript
 • Toidicodedao
 • W3schools

Các nguồn tài nguyên màu sắc

 • ColorHunt
 • Flat UI Colors
 • UI Gradients
 • Grabient
 • Material Palette
 • Coolors

Các nguồn tài nguyên về hình ảnh

 • Unsplash
 • Freepik
 • Pexels
 • Pixabay
 • Randomuser
 • Picsum

Các nguồn tài nguyên về Icons

 • Ionicons
 • Fontawesome
 • Boxicons
 • Icomoons
 • Heroicons
 • FlatIcon

Các nguồn tài nguyên về thiết kế, cảm hứng

 • CollectUI
 • Dribbble
 • Awwwards
 • One Page Love
 • Medium.muz.li
 • UI8

Các trang web, cộng đồng, blog hay ho cho ae coder

 • Stack Overflow
 • CSS-Tricks
 • Smashing Magazine
 • Codrops
 • Ishadeed

Các VSCode extensions nên cài để tiện cho quá trình code

 • Prettier
 • Live Server
 • Live Server Preview
 • Color highlight
 • Highlight Matching Tag
 • HTML to CSS autocompletion
 • SCSS IntelliSense
 • Visual Studio IntelliCode
 • Evondev Snippets
 • Auto Rename Tag
 • Babel Javascript
 • Evondev – HTML to CSS Class
 • GitLens
 • Local History

Những kênh youtube nước ngoài mà mình hay xem

 • WesBos
 • Freecodecamp
 • Brad Traversy
 • Design Course
 • Kevin Powell
 • The Net Ninja
 • Funfun function
 • Dark Code
 • Online Tutorials
 • Coding Tech
 • Fireship
 • Ben Awad

Các tài khoản Instagram follow để nâng cao UXUI

 • frontendjoe
 • ui__ux
 • ui_gradient
 • richwebdeveloper
 • thecodecrumbs
 • samanthaming
 • inside code
 • the_frontend_developer
 • theprogrammingexpert
 • javascriptmastery

Chúc anh em Dev mỗi ngày càng nâng cao chất lượng của mình cũng như tham khảo thêm được những thứ hay ho hơn nhé. Có gì mình sẽ tổng hợp thêm cho anh em tham khảo.