fix lỗi Share code Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn fix lỗi Error Establishing a Database Connection trong wordpress

Bạn có thấy thông báo ‘Lỗi khi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu’ trên trang web WordPress của mình không? Đó là một lỗi nghiêm trọng khiến trang web WordPress của bạn không thể truy cập được đối với người dùng.

Lỗi này xảy ra khi WordPress không thể tạo kết nối với cơ sở dữ liệu. Một số điều có thể ảnh hưởng đến kết nối cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, điều này gây khó khăn cho người mới bắt đầu khắc phục sự cố.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sửa lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress.

Nguyên nhân gây ra lỗi Error Establishing a Database Connection trong WordPress?

Sự cố ‘Lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu’ có thể do thông tin cơ sở dữ liệu không chính xác trong cài đặt WordPress của bạn, cơ sở dữ liệu bị hỏng hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu không phản hồi.

error database connect wordpress website

Cơ sở dữ liệu là một phần mềm giúp dễ dàng lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu vào phần mềm khác.

Là một hệ thống quản lý nội dung, WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ tất cả nội dung của bạn và dữ liệu trang web khác. Sau đó, nó sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu mỗi khi ai đó truy cập trang web của bạn.

WordPress cần thông tin sau để kết nối với cơ sở dữ liệu:

  • Database name
  • Database username
  • Database password
  • Database server

Thông tin này được lưu trữ trong tệp cấu hình WordPress của bạn có tên là wp-config.php.

Nếu bất kỳ mục nào trong số này không chính xác, WordPress sẽ không kết nối được với máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn và bạn sẽ thấy lỗi ‘Lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu’.

Đây là một trong những lỗi WordPress phổ biến nhất. Ngoài thông tin đăng nhập không chính xác, lỗi này cũng có thể xuất hiện nếu máy chủ cơ sở dữ liệu ngừng hoạt động hoặc tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng.

Hãy cùng xem cách khắc phục lỗi thiết lập sự cố kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress bằng cách khắc phục sự cố từng bước.

Kiểm tra thông tin xác thực cơ sở dữ liệu WordPress của bạn

Lý do phổ biến nhất cho lỗi kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress là thông tin xác thực cơ sở dữ liệu không chính xác. Nếu gần đây bạn đã chuyển trang web WordPress của mình sang một máy chủ mới, thì đây có thể là lý do rất có thể.

Thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu WordPress của bạn được lưu trữ trong tệp wp-config.php. Đây là tệp cấu hình WordPress chứa các cài đặt quan trọng của WordPress bao gồm thông tin cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn chưa chỉnh sửa tệp wp-config.php trước đây, thì hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách chỉnh sửa tệp wp-config.php trong WordPress.

Bạn sẽ tìm kiếm những dòng sau trong tệp wp-config.php.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Bạn cần đảm bảo rằng thông tin về tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu là chính xác.

Bạn có thể xác nhận thông tin này từ bảng điều khiển tài khoản lưu trữ WordPress của mình. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn và nhấp vào cơ sở dữ liệu MySQL trong phần cơ sở dữ liệu.

Bạn cần được hỗ trợ

Nếu mọi thứ khác không thành công, thì bạn có thể cần liên hệ với công ty lưu trữ web của mình. Tất cả các công ty lưu trữ WordPress tốt sẽ giúp bạn khắc phục sự cố, chỉ cho bạn đi đúng hướng hoặc thậm chí khắc phục sự cố cho bạn.

Bạn cũng có thể thuê các nhà phát triển WordPress từ Codeable có thể giúp bạn khắc phục sự cố này với mức giá hợp lý. Điều tuyệt vời nhất là những nhà phát triển này được nhóm Codeable đánh giá cao, vì vậy bạn biết rằng họ có thể tin cậy được.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn khắc phục lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn khắc phục sự cố WordPress của chúng tôi để biết các mẹo tự giải quyết các sự cố WordPress.