Share code Tài liệu hướng dẫn Theme wordpress Woocommerce

Code đếm số lượt xem bài viết cho website wordpress

Có nên sử dụng đếm số lượt xem cho bài viết ?

Đếm số lượt xem cho bài viết giúp người dùng trên website của bạn có thể thấy được độ uy tín của bài viết mà bạn đã viết. Ngoài ra nó còn kích thích người đọc và làm tăng cao khả năng người dùng truy cập vào bài viết của bạn. Chiến thôi nào

Đầu tiên bạn chèn code vào file functions.php giúp mình nhé

function getPostViews($postID){ // hàm này dùng để lấy số người đã xem qua bài viết
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){ // Nếu như lượt xem không có
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0"; // giá trị trả về bằng 0
  }
  return $count; // Trả về giá trị lượt xem
}
function setPostViews($postID) {// hàm này dùng để set và update số lượt người xem bài viết.
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++; // cộng đồn view
    update_post_meta($postID, $count_key, $count); // update count
  }
}

Chèn code này vào trang chi tiết bài viết nhé

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

 

Sau khi đã chèn code xong vào file code functions.php trong child theme của bạn. Bạn có thể hiện chúng bằng cách chèn bất cứ vào đâu mà bạn muốn nhé, thông thường sẽ chèn vào Post loop ( Query post của bài viết tham khảo ở đây nhé ) của bài viết hoặc trang single.php (trang chi tiết bài viết).

 

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

 

Cảm ơn các bạn và những anh em thiện chí. Không hiểu hoặc có chổ nào khó hiểu thì mạnh dạng nhắn tin cho mình để được hỗ trợ nha